1921 m. kovo 13 d. | Nepavyko vogti

Nakti 3 1/2 val. kovo 14-13 d. Tunelio gatvėje (Soročinskio name) 14 Nr. į Šulaičių butą atėjo vagis.

Nakti 3 1/2 val. kovo 14-13 d. Tunelio gatvėje (Soročinskio name) 14 Nr. į Šulaičių butą atėjo vagis. Tam tikrais įtaisais atidarė buto duris ir parėmė jas variniu puodu. Tuo metu pabudus šeimininkei, kuri negirdėjo vagių bildesio, ėjo lauk; vagys išsigandę jos pabėgo, palikdami puodą duryse. Pakilo visa šeimyna ir bėgo ieškoti vagių, bet dėl tamsumo jie nesurado.

Tunelio g. Kaunas. Apie 1921-22 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Nepavyko vogti (1921, Kovo 16 d.). Lietuva (59 (626), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64479&seqNr=2