1921 m. kovo 15 d. | Steigiamasis Karo Mokslų Kūrėjų Draugijos susirinkimas

Kovo 15 d. įvyko steigiamasi Karo Mokslų Kūrėjų Draugijos susirinkimas. Minimoji D-ja tikslo skleisti karo žinių Lietuvos visuomenėje, ko atsiekimui rengiamos paskaitos su debatais ir spausdinama karinio turinio raštai.

Kovo 15 d. įvyko steigiamasi Karo Mokslų Kūrėjų Draugijos susirinkimas. Minimoji D-ja tikslo skleisti karo žinių Lietuvos visuomenėje, ko atsiekimui rengiamos paskaitos su debatais ir spausdinama karinio turinio raštai. Į D-jos valdybą išrinkta generolas Radus-Zenkovičius, pirmininku gen. leit. Katche – jo pavaduotoju, kapitonas Steponaitis – pirmu sekretoriu, majoras Zubrys – antru sekretoriu, ir majoras Čaplikas – valdybos nariu pavaduotoju.

Draugija užsibrėžė kas savaitę ketvirtadieniais 18 v. rengti paskaitas; pirmoji paskaita įvyks kovo 24 d. Generalinio Štabo salėje. Į paskaitas D-jos narių rekomenduojami gali lankutis ir ne kariai.

Tikimasi, kad nauja D-ja suįdomaus karius, kurie daliai knygų stokos negali sekti paskutinės karo literatūros. Be to, neliks nepastebėta ir plačiosios visuomenės, ypač dabartiniu laiku, kuomet projektuojamas visuotinas Lietuvos liaudies karinis apmokymas.

Šaulių rinktinės rikiuotė. Panemunė, Kaunas, apie 1927-1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamasis Karo Mokslų Kūrėjų Draugijos susirinkimas (1921, Kovo 21 d.). Lietuva (63 (630), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64474&seqNr=3