1921 m. kovo 16 d. | Kovos rimtėja

Volfo agentūros pranešimu iš Kopenhagos, Suomių žinių biuras sužinojo iš Maskvos, kad revoliucinis judėjimas Rusuos nuolat plečiasi.

Karaliaučius, III-16. (Elta). Volfo agentūros pranešimu iš Kopenhagos, Suomių žinių biuras sužinojo iš Maskvos, kad revoliucinis judėjimas Rusuos nuolat plečiasi. Kovos tarp Kronštato ir Petrapilio paskutines dienas labai rimtėja.

Bolševikų mechanizuoto dalinio kariai prie Petrogrado. 1919 m.


Šaltinis: Kovos rimtėja (1921, Kovo 18 d.). Lietuva (61 (628), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64477&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.vle.lt/uploads/_CGSmartImage/81679_4-cf1cdf47881e372f8ddc1007931cce93.jpg