1921 m. kovo 17 d. | Dėl Latvių ir Lietuvos sienų

Latvių Lietuvos sienų komisijos pirmininkas įteikė Latvių vyriausybei savo projektą Latvių Lietuvos sienų klausimui išspręsti. Projekte numatyta, kad Palanga ir jos apylinkės privalo būti prijungti Lietuvai.

Ryga, III-17 (Elta) Leta agentūros pranešimu, Latvių Lietuvos sienų komisijos pirmininkas įteikė Latvių vyriausybei savo projektą Latvių Lietuvos sienų klausimui išspręsti. Projekte numatyta, kad Palanga ir jos apylinkės privalo būti prijungti Lietuvai, bet apie 14 tūkst. kvadr. Kilometrų plotas (sienos vidury) ir apylinkė ligi arti Daugpilio turi būti atiduota Latviams. Latvių užsienių reikalų ministeris Mejerovičius pareiškė spaudos atstovams, kad Latviai ruošia protestą prieš pirmą išsprendimo punktą, kuris atskiria Latvijos ruožą, kur esą 75% latvių gyventojų. Butų esą neteisinga atskirti tuos gyventoju nuo Latvijos. Latviai nori, kad galutinai nuspręsti sienos klausimą, sutikti su arbitražo nusprendimu, jei abi valstybės sutiks, nes jie laikę savo pareigą protestuoti prieš daugiau kaip 35 tūkstančio likusių gyventojų skriaudą.

Baltijos jūros valstybių žemėlapis. 1921 m.


Šaltinis: Dėl Latvių ir Lietuvos sienų (1921, Kovo 18 d.). Lietuva (61 (628), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64477&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.ebay.co.uk/itm/1921-MAP-BALTIC-SEA-SEA-DEPTHS-LATVIA-SWEDEN-GERMANY-FINLAND-/162207543930