1921 m. kovo 18 d. | Padėka

Neįstengdama kiekvienam skyriui atsakyti, tariu širdingą padėką visiems, tą dieną mane prisiminusiems.

Tikrai lietuvišku dosnumu ir malonumu buvo pasistengta mane pradžiuginti mano 60 metų sukaktuvių dieną. Tos dienos įspūdžiai žibės ilgai, lyg auksiniai spinduliai, mano gyvenimo vakaruose. Neįstengdama kiekvienam skyriui atsakyti, tariu širdingą padėką visiems, tą dieną mane prisiminusiems.


1921 m. kovo 18 d. 60 metų sukako žymiai rašytojai, visuomenės veikėjai, kovotojai už moterų teises Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Ji pirmininkavo ir pirmajam Steigiamojo Seimo posėdžiui. Už sveikinimus dėkinga jubiliatė padėką išreiškė ir pagrindiniame to meto dienraštyje „Lietuva“.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė su valstiečių liaudininkų sąjungos kolegomis, „Lietuvos albumas“. 1921 m.


Šaltinis: Padėka, Lietuva, nr. 69 (636), 1921 m. balandžio 1 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64468&seqNr=3