1921 m. kovo 21 d. | Želigovskio kalėjime

Dar 4 lietuvių gimnazijos mokiniai sėdi kalėjime. Želigovskio vyriausybė grūmoja teisti juos už išdavimą.

Vilnius, III. 21. (Elta). Dar 4 lietuvių gimnazijos mokiniai sėdi kalėjime. Želigovskio vyriausybė grūmoja teisti juos už išdavimą. Gimnazijos tėvų komitetas įteikė per Tautų Sąjungos kontrolės komisiją prašymą paleisti juos iki teismui, komitetui laiduojant už juos. Atsakymo į prašymą dar negauta.

Lenkijos kariuomenės generolas Liucijanas Želigovskis savo kabinete po Vilniaus užėmimo. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos


Šaltinis: Želigovskio kalėjime (1921, Kovo 22 d.). Lietuva (64 (631), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64473&seqNr=3