1921 m. kovo 22 d. | Stoka butų – prasta komunikacija

Kauno priemiesčiuose, kaip va: Šančiuose, Panemunėje, Slabadoje, Viliampolėje, Aleksote ir Fredoje yra daugybė tuščių namų (daugiausia kareivinių), kurie be langų, be durų, kai kur kiaurais stogais kiukso palikti naikinimo likimui. Dauguma jų labai geri ir brangūs namai. Visa tai didelis Valstybės turtas. Kodėl jie neatremontuoti? Ir nepavesti visuomenės naudojimui?

Kauno mieste labai didelė stoka gyvenamųjų butų. Skaičius gyventojų Kaune ne tik nemažėja, bet kiekviena diena dauginasi. Nenuostabu, kad kainos gyvenamųjų butų nuomai baisis aukštos ir vis dar kyla.

Tuo atžvilgiu Kauno gyventojų padėtis darosi nebepakenčiama, bet lygiai tokia padėtis kenkia Kauno miesto interesams. Ir reikia stebėtis, kad to nemato Kauno miesto galvos.

Kauno priemiesčiuose, kaip va: Šančiuose, Panemunėje, Slabadoje, Viliampolėje, Aleksote ir Fredoje yra daugybė tuščių namų (daugiausia kareivinių), kurie be langų, be durų, kai kur kiaurais stogais kiukso palikti naikinimo likimui.

Dauguma jų labai geri ir brangūs namai. Visa tai didelis Valstybės turtas. Kodėl jie neatremontuoti? Ir nepavesti visuomenės naudojimui?

Naudojant belaisvius, kurių rodos nemažai turime, arba kalinius, kurių irgi netrūksta, galima būtų tie namai atremontuoti su labai mažais pinigais. Ir pasidarytų gyvenimui butų tiek, kad net vienas ketvirtis Kauno gyventojų patilptų ir aimanavimas savaime dingtų.

Kad Kauno gyventojai galėtų apsigyventi jo priemiesčiuose reikia sutvarkyti susisiekimas –komunikacija su tais priemiesčiais. Ir čia lengva atsekti, tik reikia panorėti.

<…>

Kaunas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: Stoka butų – prasta komunikacija. (1921, Kovo 22 d.). Lietuva (64 (631), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64473&seqNr=3