1921 m. kovo 24 d. | Danų konsulatas Lietuvoj

Danijos Vyriausybė yra įteikusi krašto Žemesniesiems Rūmams naujų atstovybių ir konsulatų projektą. Tame dokumente yra pasakyta, kad Pabaltjūrio Valstybės turi nepaprasto svarbumo Danams.

Kopenhaga, III. 24 (Elta). Danijos Vyriausybė yra įteikusi krašto Žemesniesiems Rūmams naujų atstovybių ir konsulatų projektą. Tame dokumente yra pasakyta, kad Pabaltjūrio Valstybės turi nepaprasto svarbumo Danams. Tie kraštai ir seniau turėję artimiausių prekybos ir laivų susisiekimo ryšių su Danais, kurie tuos kraštuos jau pirmo karo turėdavę garbės konsulą ir t. t.

Dabar Danai mano įkurti Lietuvoj konsulatą su reikalingu personalu. Tam pritaria ir visuomenė ir Krašto Prekybos Taryba.

Kopenhaga. 1921 m. Dailininkas Paul Gustave Fischer.


Šaltinis: Danų konsulatas Lietuvoj (1921, Kovo 31 d.). Lietuva (68 (635), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64537&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://ipaintings.com/images/paul-gustave-fischer-paintings-at-hojbro-plads-copenhagen-1921/31045/600×600/LF5183.jpg