1921 m. kovo 27 d. | Anglai nepripažįsta bolševikų diplomatų

Anglų užsienio reikalų viceministeris Harmsworth oficialiai pareiškė Žemuosiuose Rūmuose, kad Sovietų Rusų agentai, nebūsią pripažinti Rusų diplomatiniais atstovais.

LONDONAS III.23 (Elta). Reuterio agentūros pranešimu, Anglų užsienio reikalų viceministeris Harmsworth oficialiai pareiškė Žemuosiuose Rūmuose, kad Sovietų Rusų agentai, nebūsią pripažinti Rusų diplomatiniais atstovais. <…>


,,Laisvėje“ talpinama medžiaga aktuali tuometinės Europos geopolitiniam pasaulėvaizdžiui suprasti. Dominuojanti politiniame žemėlapyje valstybė – Britų imperija neigiamai žiūrėjo į bolševikų revoliuciją Rusijoje, ir bandymus revoliuciją plėsti į kitas tautas, todėl laikėsi kurso nepripažinti bolševikų režimo teisėtumo. Vienas iš šios politikos šalininkų, liberalų politikas Cecil Harmsworth, įtakingas tarpukario politikas, 1939 m. už nuopelnus Didžiajai Britanijai, pakeltas į baronus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų vice-sekretorius Cecil Harmsworth. Fotografija iš JAV Kongreso bibliotekos.


Šaltinis: Laisvė,  1921 03 27, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111031

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Harmsworth,_1st_Baron_Harmsworth