1921 m. kovo 28 d. | Pradžios mokslas sveikatos atžvilgiu

Metas jau būtų atsikratyti surūgusių supelėjusių sakinių: „Taip mano tėvas gyveno, taip bus ir man gerai“, arba „Antai, Jono šeimyna taip purvinai gyvena, o sveika“ ir t. p.“

Nesenai buvo man proga apvažiuoti visą eilę mokyklų Ežerėnų apskrity ir, radęs jose daug pašalintinų ydų, skaitau reikalinga ir tikslinga pasidalyti įspūdžiais su plačia visuomene.

Šiuo klausimu patarčiau ypatingai susirūpinti valsčių sveikatos Komisijoms, ir padėti visas pastangas padaryti tinkamą įtaką valsčių taryboms ir Valdyboms, nes iki šiol mokyklų sanitarija matyt visai menkai rūpinamasi. Laikos jau pradėti suprasti tas ydas, kurios daro mums daug nuostolių, sunkumų, trumpina amžių. Sveikatos mokslas žinotinas ir pildytinas. Metas jau būtų atsikratyti surūgusių supelėjusių sakinių: „Taip mano tėvas gyveno, taip bus ir man gerai“, arba „Antai, Jono šeimyna taip purvinai gyvena, o sveika“ ir t. p. […]

Pastėbėjau, kad mokiniai dažnai mokykloje spiaudo ant grindų. Kadangi į mokyklą susirenka vaikų su nevienoda sveikata, būna ir ligotų, o tie ligoti dažniausiai ir spiaudo, tai tokiu būdu jie klasėje sėja ligų sėklą. […] Taigi būtinai įtaisykit klasei spiaudyklas. Tai bus ir sveika ir gražu.

Mokyklos suolai daug kur netinkamai įtaisyti, kurie ne vienam vaikui padovanos kreivumą, kuprą, ar ką nors panašu. Taisydami suolus reikia klaustis nurodymų mokytojų, o geriausia gydytojų.

Mokyklos visai neturi virinto vandens, o daug kur ir jokio vandens nėra. Vaikai todel geria vandenį iš kur papuola. Taigi kadangi per vandenį užsikrečia įvairiomis ligomis.

Keliose mokyklose pastebėjau, kad mokiniai sėdi visai prie pat šiltos krosnies, kas gali ne vienam mokiniui suteikti ligą.

Gal ne mažą reikšmę mokinių sveikatai turi ir mokinių auklėjimas, į ką visai nekreipiama domės. Iš mano apvažiuotų mokyklų tiktai vienas mokytojas kreipia į tai akį: žiūri, kad mokiniai turėtų švarias rankas, švariai laikytų rūbus, lankytų pirtį, ir t. p. Ar nevertėtų kiek daugiau pagalvoti apie šią sritį? – Juk ji turi reikšmės taip pat ir mūsų bendros kultūros reikalui.

Gydytojas V. Juškys.

Pamoka Antalieptės mokykloje. Iš albumo, 1930 m. padovanoto Antalieptės kapelionui Kazimierui Žitkevičiui-Žitkui. Antalieptė, Zarasų aps. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: V. Juškys, „Pradžios mokslas sveikatos atžvilgiu“, Lietuvos ūkininkas, nr. 12-13, 1921 m. kovo 24-31 d., p. 4-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13833&seqNr=4; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13833&seqNr=5