1921 m. kovo 29 d. | Konsulatas Argentinoj

Dėl įvykusio Argentinos Vyriausybės pripažino Lietuvos, Argentinoj gyvenantieji lietuviai, kurių ten yra apie  10.000 prašo įkurti jiems atskirą konsulatą.

Kaunas, III-29 (Elta). Dėl įvykusio Argentinos Vyriausybės pripažino Lietuvos, Argentinoj gyvenantieji lietuviai, kurių ten yra apie  10.000 prašo įkurti jiems atskirą konsulatą.

Buenos Airės. 1921 m.


Šaltinis: Konsulatas Argentinoj (1921, Kovo 31 d.). Lietuva (68 (635), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64537&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1021/8371/products/NGM7_201_a19d829d-cdc6-41d4-b405-e83bbf6bf525.jpg?v=1569785445