1921 m. kovo 23 d. | Nauja rūšis ,,rytų choleros“

Karo metu pasidarė labai daug žmonių iškrypusių iš normalumo vėžių, žmonių nebetekusių blaivios sąmonės bei lygsvaros.  Rusijoje tokių žmonių visos minios, jų rankose ir valstybės vairas. Lietuvoje bent ligšiol, tokių žmonių, ačiū Dievui, vis dėlto nekiek teatsirado, nors negalime sakyti, kad ir lietuvių tarpe, tokių maniakų, dvasios iškrypėlių nebūtų – yra jų kiek, aišku, neperplačiai.

Karo metu pasidarė labai daug žmonių iškrypusių iš normalumo vėžių, žmonių nebetekusių blaivios sąmonės bei lygsvaros.  Rusijoje tokių žmonių visos minios, jų rankose ir valstybės vairas. Lietuvoje bent ligšiol, tokių žmonių, ačiū Dievui, vis dėlto nekiek teatsirado, nors negalime sakyti, kad ir lietuvių tarpe, tokių maniakų, dvasios iškrypėlių nebūtų – yra jų kiek, aišku, neperplačiai. Jei jų skaičius būtų gausus, mes savo valstybės trejus metus būtume negalėję vesti. Iš tų nesveikos sąmonės žmonių sklysta nenormalių klyksmų , kurstančių atsišaukimų, isteriško šauksmo kupinų. Iš jų burnų, po įvairius valstybės kampus, ypač sodžiaus gilumoje, kur žmonės apie mūsų valstybės gyvenimą ir reikalus, dar maža tenusimano, ten eina kvaila agitacija, gąsdinimai, čia tamsos paukščių darbuotė yra daugiausiai kreipiama.

<…>


,,Laisvėje“ Damazo Treigio slapyvardžiu pasirašęs Steigiamojo Seimo narys Antanas Šilgalis griežtai kritikuoja žmones, kurie Lietuvoje skleidžia komunistinės Rusijos propagandą, bando paveikti Lietuvos gyvenimą. A. Šilgalis, buvo šviesus žmogus, gimęs 1885 m. ir dar paauglystėje pasižymėjęs kaip aktyvus knygnešys. Vėliau tapo publicistu, dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu, su jos sąrašu pateko į Steigiamąjį Seimą. Deja, jo šiame straipsnyje rašytos įžvalgos po kelių dešimtmečių išsipildė ir po Lietuvos okupacijos, pats A. Šilgalis taip pat tapo komunistinių idėjų auka. 1948 m. jis buvo ištremtas į Sibirą, kur mirė 1953 m.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Komunistų ginkluoto būrio kariai, kovoję su Lietuvos kariuomene. 1919 m. Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.


Šaltinis: Laisvė,  1921 03 23, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_111033_2

Fotografijos prieiga internete: https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/03/20/news/bolseviku-partija-tarpukario-lietuvoje-komunistas-turi-buti-basiakas-kad-neisglemtu-5286982/