1921 m. kovo 30 d. | Vakarienė Simpsonui pagerbti

Šįryt, kovo 30 d. išvažiuoja atgal į Angliją, Londonan arbitražo komisijos pirmininkas sienai su Latviais nustatyti profesorius J. G. Simpsonas, kurs viešėjo visas Šventes Kaune ir lankės Vilniuj pažinti kontrolės komisijos darbus. Vakar svečiui pagerbti buvo suruošta vakarienė p. M. Yčo namuos.

Šįryt, kovo 30 d. išvažiuoja atgal į Angliją, Londonan arbitražo komisijos pirmininkas sienai su Latviais nustatyti profesorius J. G. Simpsonas, kurs viešėjo visas Šventes Kaune ir lankės Vilniuj pažinti kontrolės komisijos darbus. Vakar svečiui pagerbti buvo suruošta vakarienė p. M. Yčo namuos. Tarp kitų svečių dalyvavo: lietuvių arbitražo komisijos pirmininkas p. Smetona, einąs prezidento pareigas p. Stulginskas, ministerijų Kabineto pirmininkas Grinius, vyskupas Karevičius, Fin., Prek. ir pram. Ministeris Galvanauskas, Vidaus Reikalų Minsiteris Skipitis, Užs. Reik. Ministerijos atstovas p. Balutis ir Susisiekimo viceministeris Grinkevičius. Per vakarienę buvo pasakyta širdingų prakalbų, kuriose apibudinta prof. Simpsonas kaip vienas pirmųjų Anglų susiinteresavęs mažųjų valstybių ir tautų klausimu. Lygiu būdu pažymėta, kad prof. Simpsonas, būdamas Anglų Užsienio Reikalų Min. Departamento Direktorių, pirmas iškėlė ir pravedė Lietuvos de facto pripažinimą. Dabar yra žinoma, kad jis darbuojas Anglijoj savo draugų ir šalininkų tarpe, kad pripažinus Lietuvą, de jure. Buvo pažymėta, kad p. profesorius Simpsonas atliko labai didelį darbą, pravesdamas tarp Lietuvos ir Latvijos sieną, tuo būdu išrišdamas lietuvių latvių ginčą be kraujo liejimo.


1918 m. susikūrus nepriklausomoms Lietuvos ir Latvijos valstybėms, Lietuva neturėjo priėjimo prie jūros, todėl kilo tarpvalstybinis ginčas valstybių sienų klausimu. 1920 m. rugsėjo 28 d. buvo pasirašyta arbitražo sutartį, pagal kurią valstybių sienas turėjo nustatyti tarptautinė komisija. Komisijos pirmininku buvo patvirtintas diplomatas J. Simpsonas. Komisija darbą pradėjo 1920 m. gruodžio 29 d. ir jį baigė 1921 m. kovo 20 d. J. Simpsono vadovaujama komisija nusprendė Lietuvai atiduoti Palangą ir pajūrio ruožą iki Šventosios.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai.

 


Šaltinis: Vakarienė Simpsonui pagerbti (1921, Kovo 31 d.). Lietuva (68 (635), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64537&seqNr=2