1921 m. kovo 31 d. | Miesto Tarybos narių rinkimas

Miestams, kurie turi daugiau kaip 10.000 gyventojų, nustatomas šis Tarybos narių skaičius: Nuo 10.000–15.000 gyventojų į Miesto Tarybą renkami 35 nariai; nuo 15.000 iki 20.000 – 40 narių.

VII dalis.

78 §. Miestams, kurie turi daugiau kaip 10.000 gyventojų, nustatomas šis Tarybos narių skaičius:

Nuo 10.000–15.000 gyventojų į Miesto Tarybą renkami 35 nariai; nuo 15.000 iki 20.000 – 40 narių.

Pradedant nuo 20.000 iki 100.000 gyventojų kiekvienas 10.000 gyventojų renka dar 5 narius.

Pradedant nuo 100.000 gyventojų be aukščiau nustatytos normos kiekvienas 25.000 gyventojų renka dar 5 narius.


Šis naujas teisės aktas iš dalies pakeitė 1919 m. spalio 10 d. Savivaldybių įstatymą. Kartu nebeteko galios 1919 m. lapkričio 5 d. įstatymo pakeitimas, todėl rinkėjų amžius nuo 21 metų vėl sumažintas iki 20 metų. Pagal 1921 metų įstatymą Kauno miesto taryba buvo renkama 1921 ir 1924 metais. Jos posėdžiai vykdavo Kauno rotušėje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Lietuvos prezidento rūmai Kaune. Kauno rotušė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Savivaldybių rinkimų įstatymas“, Vyriausybės žinios, nr. 62, 1922 m. balandžio mėn. 4 d., p. 1-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25190&seqNr=4