1921 m. kovo 4 d. | Sovietų Rusuos „Pružinnikai“

Sovietų Rusuos atsirado nauja pramoga – nauja tema kalboms, ginčams, prietarams ir publicistams. Tai ypatingų sutverimų esybė, kuriuos Petrapily vadina „mertvecy“ (nabašninkai), Maskvoj „pružininki“, o vaikai apie juos dainuškose dainuoja „poprygunočki“ (strikinėtojai). Tai yra ypatingi plėšikai, galvažudžiai. Jie vaikšto įsisiautę į baltas marškas, kaip numirėliai, vietoj akių įsitaisę žibančias elektros lemputes ir prie kojų prisitaisę spiruoklės.

Sovietų Rusuos atsirado nauja pramoga – nauja tema kalboms, ginčams, prietarams ir publicistams. Tai ypatingų sutverimų esybė, kuriuos Petrapily vadina „mertvecy“ (nabašninkai), Maskvoj „pružininki“, o vaikai apie juos dainuškose dainuoja „poprygunočki“ (strikinėtojai). Tai yra ypatingi plėšikai, galvažudžiai. Jie vaikšto įsisiautę į baltas marškas, kaip numirėliai, vietoj akių įsitaisę žibančias elektros lemputes ir prie kojų prisitaisę spiruoklės, kad lengvai gali peršokti per aukščiausią tvorą. Dieną jie slapstos landynėse, namų griūvesiuose, priemiesčių krūmuose, o naktį išeina medžioti. Šokus per tvorą tokiai špėtnybei by koks drąsuolis nusigas. O sugaut juos sunku: baltas, prigulė sniege ir naktį jų nieku būdu neįžiūrėsi. Tačiau nesenai Maskvoj tokių tvarinių buvo pagavę. Uždarė juos zoologijos sode kartu su laukiniais žvėrimis, ir publika ir žveris pružinnikus išvieno žiūrinėjo. Tiktai baigės nelaimingai: žvėrys pružinnikus suvalgė.

Maniakas Vasilijus Komarovas, 1921–1923 m. nužudęs Maskvoje 33 vyrus. Suimtas nužudymo procesą apibūdindavo paprastai: „Raz – i kvas“.


Šaltinis: „Sovietų Rusuos „Pružinnikai““, Ūkininkas, nr. 8 (3), 1921 m. kovo mėn. 4 d., p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448749?exId=28708&seqNr=6