1921 m. kovo 7 d. | Kompozitorius J. Naujalis lankosi Amerikoje

Kompozitorius p. J. Naujalis nesenai atvykęs iš Lietuvos ir dabar apsigyvenęs Chicagoje, žada greitu laiku paįvairinti musų pilkąjį gyvenimėlį, gražiais savo tautinio bei bažnytinio pobudžio kompozicijomis.

Kompozitorius p. J. Naujalis nesenai atvykęs iš Lietuvos ir dabar apsigyvenęs Chicagoje, žada greitu laiku paįvairinti musų pilkąjį gyvenimėlį, gražiais savo tautinio bei bažnytinio pobudžio kompozicijomis. Geriausios kloties.

Viduryje Juozas Naujalis, dešinėje – Konradas Kaveckas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kompozitorius J. Naujalis“, Draugas, nr. 55, 1922 m. kovo mėn. 7 d., p. 2.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0001661471/C1B0001661471-1922-Kovo7/original/0002-DDB19D307750A53FC283ABBF62392BBB.jpg