1921 m. kovo 8 d. | Koncertai

Operos taryba prašo mus pranešti, jog ji rengia visą eilę kamerinių koncertų, kuriuose bus atliekami kūriniai žymiausių muzikų pradedant XVII amžiui ir baigiant modernistais. Koncertai bus Rotušės salėje antradieniais.

Operos taryba prašo mus pranešti, jog ji rengia visą eilę kamerinių koncertų, kuriuose bus atliekami kūriniai žymiausių muzikų pradedant XVII amžiui ir baigiant modernistais. Koncertai bus Rotušės salėje antradieniais. Pirmas koncertas įvyks kovo 8 d. šio turinio. Bachas ir Hendelis. Koncertuos dalyvauja operos solistai ir kiti žymus muzikantais. Abonementus keturiems pirmiems vakarams, galima iš anksto užsisakyti kasdien nuo kovo 5 d. 5-7 v. v. Miesto teatro kasoj. Bilietų kaina nuo 30 auk. lig 10 auk.

Kauno miesto Rotušė. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Koncertai (1921, Kovo 4 d.). Lietuva (50 (617), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64538&seqNr=2