1921 m. kovo 9 d. | Želigovskio režimas baigiasi: lenkai valdo Lietuvą

Vienas iš paskutinių generolo Želigovskio nurodymų buvo 50 000 markių baudos skyrimas ,,Kurier Wilenski“ dienraščio leidėjams, esą dienraštyje pastebimas per daug prolietuviškas tonas.

Taip vadinama ,,Vidurio Lietuvos“ vyriausybė vadovaujama generolo Želigovskio buvo pakeista naujo režimo, tiesiogiai kontroliuojamo Lenkijos, pasak telegramos iš Kauno į čionykštį lietuvių informacijos biurą.

,,Iš Vilniaus regiono pranešam apie rimtus sukilimus“, skelbiama telegramoje. ,,Daugybė žmonių yra žuvę arba sunkiai sužeisti. Vietos gyventojai reikalauja maisto, o ne propagandinės literatūros“.

Vienas iš paskutinių generolo Želigovskio nurodymų buvo 50 000 markių baudos skyrimas ,,Kurier Wilenski“ dienraščio leidėjams, esą dienraštyje pastebimas per daug prolietuviškas tonas.

Lenkijos kariuomenės generolas Liucijanas Želigovskis savo kabinete po Vilniaus užėmimo.. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos


Šaltinis: The Washington Herald,  1921 03 09, p. 3

Prieiga internete: The Washington herald. [volume] (Washington, D.C.) 1906-1939, March 09, 1921, Page 3, Image 3 « Chronicling America « Library of Congress (loc.gov)

Fotografijos prieiga internete: https://classic.europeana.eu/portal/lt/record/9200518/ark__12148_btv1b53073582h.html?utm_source=new-website&utm_medium=button