1921 m. lapkričio 1 d. | Kauno beturčiai

Neseniai atvykusi į Kauną Amerikos Raud. Kryžiaus įgaliotinė ponia m-s Šeferson pargabeno ne mažai įvairių apdarų ir apavų beturčių tėvų vaikams.

Neseniai atvykusi į Kauną Amerikos Raud. Kryžiaus įgaliotinė ponia m-s Šeferson pargabeno ne mažai įvairių apdarų ir apavų beturčių tėvų vaikams. Pirmiau negu imtis darbo, ta ponia kreipės į Socialinės Apsaugos Departamentą prašydama nurodyti jai būdą, kuriuo galėtų padalinti atvežtą turtą. Anot Departamento, bus daromi visų vargingų vaikų būtinai reikalingų tokios pašalpos, sąrašai. Sąrašus rinkti pavesta atskirai kiekvienai tautai. Dalinimas prasidės įteikus sąrašus p. Šeferson.


1919 m. gruodžio mėnesį JAV Raudonasis Kryžius įkūrė savo filialą Kaune. Tai buvo viena iš ilgiausiai veikusių (1919-1922 m.) organizacijų, šelpusių ir padėjusių Lietuvai sunkiu metu. Raudonojo Kryžiaus parama buvo įvairiapusė – pradedant maisto produktais (kondensuotu pienu, miltais ir kt.), rūbais, audiniais vaikams, vargingiems gyventojams, baigiant medikamentais ligoninėms. Kauno savivaldybės socialinės apsaugos skyrius sudarydavo šelpiamųjų ir jiems išduodamų produktų ar kitos rūšies pašalpos sąrašus. Šalpos skyrimui organizuoti susirinkimai, kuriuose dalyvaudavo ne tik valdininkai, bet ir JAV Raudonojo Kryžiaus, lietuvių, lenkų, žydų, rusų, vokiečių tautinių organizacijų atstovai. Skiriamos vienai ar kitai tautinei bendruomenei šalpos dydis dažniausiai priklausė nuo tautinės organizacijos narių skaičiaus. Kiekvienas Kauno rajono socialinės apsaugos skyrius buvo įpareigotas, kad ši parama pasiektų jos gavėją, esantį socialinio skyriaus sąraše. Keturis metus trukusi JAV Raudonojo Kryžiaus parama, 1922 metais, šiek tiek nusistovėjus bendrai Lietuvos ekonominei ir politinei padėčiai, sumažėjo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja dr. Inga Puidokienė

Labdara Kauno varguomenei, XX a. 3-4 deš. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno beturčiai, Lietuva, 1921 m. lapkričio 1 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64542