1921 m. lapkričio 13 d. | Kauno Šaulių Burio protestas prieš Hymanso projekto priemimą

Kauno Šaulių Būrys, budėdamas Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje ir vadovaudamasis Lietuvos Šaulių Sąjungos statuto 1 § pasisakė prieš Hymanso projekto priėmimą.

Rezoliucija

Š. m. lapkričio mėn. 13 d., įvykęs Kauno Šaulių Būrio visuotinas susirinkimas, svarstęs dėl Hymanso projekto priėmimo klausimą, radęs jį Lietuvos Nepriklausomybei pražutingu vienbalsiai nutarė:

Kauno Šaulių Būrys, budėdamas Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje ir vadovaudamasis Lietuvos Šaulių Sąjungos statuto 1 § pasisakė prieš Hymanso projekto priėmimą, šiokiu ar tokiu būdu.

Pirmininkas: Kast. Kristutis

Sekretorius: Juozas Vileišis


Vos sužinojus apie Tautų Sąjungos išreikštą palaikymą, buvo bijota, kad Lietuvos valdžia suskubs Hymanso projektą priimti. Vis dėlto, tiek pačių politikų tarpe, tiek kariuomenėje, tiek visuomeninėse organizacijose projektas buvo nepopuliarus. Lietuvos Šaulių Sąjungos leidinys ,,Trimitas“ paskelbė Kauno LŠS narių pasirašytą rezoliuciją-protestą prieš Hymanso projekto priėmimą. Panašių iniciatyvų buvo ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Tai labai prisidėjo prie galutinio Lietuvos valdžios sprendimo projektą atmesti.

 Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos Šaulių Sąjungos Kauno rinktinė Šančiuose. 1933 – 1934 m. E. Dryžos fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Trimitas,  1921 , Nr. 45, p. 10

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39071_12