1921 m. lapkričio 16 d. | Ar priėmus Lietuvą į Tautų Sąjungą pagerėjo jos tarptautinė padėtis?

Lietuvos priėmimas į Tautų Sąjungą yra pripažinimas jos kaip valstybės, kuri atitinka visiems sąjungos reikalams. Su tuo ankščiai sujungtas yra pripažinimas de jure, kurs dabar tik daugiau formalinės reikšmės.

Lietuvos priėmimas į Tautų Sąjungą tada buvo įvertintas, kaip Lietuvos pripažinimas de jure. Bet prieš tokį įvertinimą pasigirdo balsų, kurie nurodydami į tai, kad pirmykščiai Tautų Sąjungos nariai yra taip pat dominijos ir kolonijos, nesudarančios valstybių ir nėra de jure pripažintos valstybės, – ir sprendžia, kad Lietuvos priėmimas į Tautų Sąjungą nėra tolygus jos de jure pripažinimui. Iš to seka, kad Lietuvos valstybinis savarankumas nei kiek nesustiprėjo, kadangi ir dominijos ir kolonijos, kaip nesavarankės valstybės vis dėlto gali būti TautųSąjungos nariais.

Todėl, aiškinant sau Lietuvos priėmimo į Tautų Sąjungą reikšmę, iš pradžių reikia patyrinėti tų dominijų ir kolonijų, kurios gali būti priimtos į Tautų Sąjungos, valstybinę ir tarptautinę politiką.

Pirmas Tautų Sąjungos pakto straipsnis sako, kad Sąjungos nariais gali būti valstybės, dominijos arba kolonijos, kurios turi visiška savivaldybė, ir kurios gali laiduoti tikrą norą laikytis tarptautinių prievolių, ir karo pajėgų įginklavimo priimta Sąjungos nustatytą tvarka.

Iš to straipsnio matom, kad čia kalbama ne apie dominijos ir kolonijas apskritai, bet tik apie tokias kurios turi visišką savivaldybę, laisvę sueiti į tarptautinius santykius su kitomis valstybėmis ir laisvai tvarkyti savo sausumos ir jūrų pajėgas. <…>

Lietuvos priėmimas į Tautų Sąjungą yra pripažinimas jos kaip valstybės, kuri atitinka visiems sąjungos reikalams. Su tuo ankščiai sujungtas yra pripažinimas de jure, kurs dabar tik daugiau formalinės reikšmės. Tai parodo faktas, kad tuoj priėmus Lietuvą į Tautų Sąjungą ji daugelio valstybių buvo pripažinta de jure. Didžioji ir mažoji santarvės dar nepripažino de jure, bet tai negali pakeisti pripažinimo, Lietuvos kaip savarankės valstybės.

Dr. B.

Salėje posėdžiauja grupė diplomatų ir teisininkų XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1921 m. lapkričio 16 d., Ar priėmus Lietuvą į Tautų Sąjungą pagerėjo jos tarptautinė padėtis? Lietuva (Nr. 258 (786) p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64548