1921 m. lapkričio 17 d. | Karininko Harri‘so žuvimo atbalsiai

Gaunamomis žiniomis Amerikos lietuviai ruošiasi pastatyti kapinėse paminklą leit. Harrisui, Amerikos karininkui, žuvusiam Kaune pereitų metų vasario 22 d. sukilimo metu.

Kaunas. XI. 17. (Elta). Gaunamomis žiniomis Amerikos lietuviai ruošiasi pastatyti kapinėse paminklą leit. Harrisui, Amerikos karininkui, žuvusiam Kaune pereitų metų vasario 22 d. sukilimo metu. Tenka girdėti, kad žuvusiojo brolis, taip pat karininkas, yra kreipiąsis į Lietuvos Vyriausybę, siūlydamas savo patarnavimus Lietuvai.

Samuelis Harrisas J. (Samuel J. Harris) – JAV karininkas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris


Šaltinis: Karininko Harri‘so žuvimo atbalsiai. Lietuva. 1921 m. lapkričio 19 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64551

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Samuelis_Harisas