1921 m. lapkričio 18 d. | Didinasi mūsų partijų žvėrynas

Mūsų partijos tik savo partijos žmones teskaito žmonēmis, o kitus visus priskiria į visokių gyvulių veisles. Sulyg to jie ir išsidirbo sekančius obalsius, kaip kitus žmones šaukti.

Mūsų partijos tik savo partijos žmones teskaito žmonēmis, o kitus visus priskiria į visokių gyvulių veisles. Sulyg to jie ir išsidirbo sekančius obalsius, kaip kitus žmones šaukti:

Socialistai šaukdavo į kitus: „Jūs buržuaziški katinai!“

Komunistai šaukia: „Jūs skunkēs (šeškai)!“

Klerikalai: „Jūs pasmirdę ožiai!“

Dabar „Sandara“ užšaukē: „Jūs arkliai plēškēse!“

Lietuvių visuomenē turi nors tiek pasidžiaugti, kad ją partijos visgi jau progresiviškai  kelia į didesnius gyvulius, jeigu dasiekē net arklius. Toliau eit nebe bus kur, nes didesnių lietuviškų gyvulių nesiranda.

Taip sau žmogus.

Antalieptės žemės ūkio mokyklos paukštidės. 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Didinasi mūsų partijų žvėrynas“, Vienybė, nr. 88, 1921 m. lapkričio mėn. 18 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB01351909?exId=113971&seqNr=4