1921 m. lapkričio 19 d. | Lietuvos laivyno nelaimė

Trečią dieną jūrininkai pamatė krantą ir uostą, bet labai apsivylė supratę, kad tai lenkų uostas. Toj valandoj jūrininkai velijo geriau žūti, negu patekt į Lenkų nelaisvę.

Lietuvos laivyną ištiko nelaimė: burinis ir motorinis laivas „Jūratė“ apie lapkričio 4 dieną buvo išmestas vėtros į krantą ties Elsinkais, ir guli keturių pėdų sėklumu; prekės buvo perkrautos į kitą garlaivį. Ekspertai mano, kad būsią galima „Jūratę“ pavasarį į gilų vandenį nuvilkti.

„Kastytis“ plaukė prikrautas prekių į Daniją. Pakeliui lapkričio 1 d. aptiko jį ta pati audra. Burės sudrisko ir stiebai sulūžo. „Kastytį“ bangos mėtė apie 3 dienas. Kajutos jau buvo vandens apsemtos. Trečią dieną jūrininkai pamatė krantą ir uostą, bet labai apsivylė supratę, kad tai lenkų uostas. Toj valandoj jūrininkai velijo geriau žūti, negu patekt į Lenkų nelaisvę.

Laivo kapitonui pasisekė laivą pasukt vėl į jūrą. Prekės tapo kitu garlaiviu nugabentos savo paskirimo vieton (Elta).

Laivas „Nida“, 1939 m. užplaukęs ant seklumos prie Alandų salų. „Mūsų jūra“, nr. 5-6, 1939 m. spalio-lapkričio mėn., p. 152.


Šaltinis: „Lietuvos laivyno nelaimė“, Lietuvių balsas, nr. 8, 1921 m. lapkričio mėn. 19-20 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000492580?exId=112312&seqNr=4