1921 m. lapkričio 20 d. | Opera „Rigoleto“

„Rigoletos“ operos kaip ir pereitam sezone „Violetos“, įvedimas į mūsų operos repertuarą yra be jokių ginčų ir pastabų mūsų tenorų karaliaus – K. Petrausko nuopelnas, pasiektas bendru darbu su kitais operos dalyviais. Ir jis dideliu pasisekimu debiutavo pirmuose trijuose tosios operos vadinimuose. 

Tos operos pastatymas šiam sezone yra artistinis pirmos eilės reikšmės mūsų scenai darbas. Tan darban įdėta gana daug rimto ir kantrybės pilno triūso bei energijos. Ir tasai gan sunkus darbas, o tai dar tik antrojo mūsų operos sezono pradžia, įvyko, sudėjus visų mūsų tos meno srities vykdytojų ir vedėjų pastangas, duodamas mums trečią pasaulio operą. Ir matome, kad padaryta visa, kas buvo galima mūsų dabartinėmis sąlygomis, kad tik tinkamai ir rimtai atatiktų taip sunkiam uždaviniui: „Rigoletos“ operos kaip ir pereitam sezone „Violetos“, įvedimas į mūsų operos repertuarą yra be jokių ginčų ir pastabų mūsų tenorų karaliaus – K. Petrausko nuopelnas, pasiektas bendru darbu su kitais operos dalyviais. Ir jis dideliu pasisekimu debiutavo pirmuose trijuose tosios operos vadinimuose.  Gi ketvirtą kartą iš eilės dainavo pirmą kartą šiam sezonui pastatytoj „Traviatoje“. Atsižvelgus į tai, galima visai sutikti, nors, žinoma, ne be žiūrėtojų gailesio, kad jo asmuo būtų pakeistas kitu artistu, ypač turint tinkamą operos solistą J. Byrą, kurio balsas, nors ir skirtingas tembro tvirtumu, bet, pritaikius atitinkamai orkestro skambėjimą, įtakingai, tam tikru malonumu, veikia klausytojus. Juk, žinoma, negalima reikalauti, kad viso sezono metu dainuotų pirmą tenorą vis vienas ar kitas, bet būtinai tokio pat balso artistas. Ir kitos kultūringos šalys, senai turinčios operas, ne visad esti turtingos tenorais ar kitais balsais. O mūsų jaunoji opera stato pirmus žingsnius. Eidami praktika, kurį tik galima viešojoje scenoje, esantieji artistai, sulig savo gabumais, įgauna daugiau tobulumo, o prie jų gimsta jauna artistų karta. Ir todėl neleistinas yra dažnus operų statymas. Turi būti griežta bei taktinga ranka, kuri vestų visą darbą, suktų visą didelį mechanizmą. <…>

Šaržas. Operos solistas Kipras Petrauskas 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1921 m. lapkričio 20 d., Lietuva (Nr. 262, (790), Opera „Rigoleto“. p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64552_3