1921 m. lapkričio 22 d. | Ištikus gaisrui

Ištikus gaisrui gaisrininkų bonios viršunėje, Ugniagesių gatvėje Nr. 4 dieną bus kabinama skrituliai, o naktį spalvotos lempos.

Ištikus gaisrui gaisrininkų bonios viršunėje, Ugniagesių gatvėje Nr. 4 dieną bus kabinama skrituliai, o naktį spalvotos lempos. Išvažiavus gaisrininkų gurguolei, I nuovadon bus kabinama vienas skritulys arba lempa ir t. t. Sulig esamų milicijos nuovadų skaičiaus mieste bus kabinama iki 4 skritulių arba lempų.

P. Maksimovas

Ugniagesių (dabar J. Gruodžio) gatvė. Arčiau sankryžos su I. Kanto gatve – senasis ugniagesių bokštas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Ištikus gaisrui“, Lietuvių balsas, nr. 9, 1921 m. lapkričio mėn. 22-23 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000492580?exId=112311&seqNr=3