1921 m. lapkričio 23 d. | Klaipėdiečiai Kaune

Lapkr. 23 d. atvažiuoja iš Klaipėdos p. Braks ir Stikliorius; vakar be Rižulaičio atvažiavo p. Strekys – žymus Mažosios Lietuvos darbuotojas.

Klaipėdiečiai Kaune. Lapkr. 23 d. atvažiuoja iš Klaipėdos p. Braks ir Stikliorius; vakar be Rižulaičio atvažiavo p. Strekys – žymus Mažosios Lietuvos darbuotojas. Atvažiavusiems pagerbti vienas Kaune gyvenas prūsų lietuvis suruošė vakarienę, kurioj dalyvavo 12 asmenų – Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių ir šveicariečių.

Atvirukas. Klaipėda. Buv. Fridricho Vilhelmo gatvės vaizdas. Atviruką išleido Jono Anso Kunkio knygynas XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno kronika. Lietuva. 1921 m. lapkričio 24 d. p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64555