1921 m. lapkričio 28 d. | Bendrovė „Linas“

Marijampolėje įsikūrė prekybos ir pramonės bendrovė „Linas“. Bendrovės pastangos suvienyti liaudies pajėgas ir parodyti, jog ji pati galinti daug ką padaryti ir nereikalaujanti tarpininkų. Kol kas bendrovė rengia įkurt verpimo ir audimo dirbtuves.

Marijampolė. (Elta). Marijampolėje įsikūrė prekybos ir pramonės bendrovė „Linas“. Bendrovės pastangos suvienyti liaudies pajėgas ir parodyti, jog ji pati galinti daug ką padaryti ir nereikalaujanti tarpininkų. Kol kas bendrovė rengia įkurt verpimo ir audimo dirbtuves. Tuo tikslu ties Marijampole tvenkiama Šešupė. Šis darbas netrukus bus baigtas. Gaunamoji elektros pajėga diena bus suvartojama darbui, o naktį teiks miestui ir jo gretimoms apylinkėms šviesos. Reikia pažymėti, jog ši bendrovė bene bus pirmoji Lietuvoj, susikūrusi grynai kooperatyviniais pagrindais. Tad nuo jos sėkmingumo gal daug priklausys tolimesnių mūsų korperacijų vystymasis. Tuo tarpu bendrovės padėtis gera.

Marijampolės miesto panorama iš oro. 1923 m. liepos 4 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Bendrovė „Linas“, Draugas (Nr. 277), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197526