1921 m. lapkričio 30 d. | 10 000 a. atlyginimo

10 000 a. atlyginimo 10 000 a. radusiam, ar kas nurodys, kur yra kailiniai pamesti nuo vežiko lapkričio 22 d. 6-6,5 v. vak. Pakely iš stoties į Vytauto prosp. Kailiniai Sibiro Voveries (pilki) juodos gelumbės viršus.

10 000 a. atlyginimo 10 000 a. radusiam, ar kas nurodys, kur yra kailiniai pamesti nuo vežiko lapkričio 22 d. 6-6,5 v. vak. Pakely iš stoties į Vytauto prosp. Kailiniai Sibiro Voveries (pilki) juodos gelumbės viršus: karakulio apykaklė; kišenėse: atidaromas Kaukazo sidabro portsigaras baltos pirštinaitės ir įvairūs poperiai. Prašo pranešti adresu: Maironio g. 20, Nr. Bielagurskio kontora.

Vytauto prospektas ties Geležinkelio stotimi. Kaunas, 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1921 m. lapkričio 30 d., 10 000 a. atlyginimo, Lietuva (Nr. 270 (798)) p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64561_4