1921 m. lapkričio 7 d. | Amerikos konsulatas

Amerikos konsulatas Gedimino gatvėje Nr. 6, Kaune, bus atidarytas publikos reikalams pirmadienį, lapkričio 7 d.

Amerikos konsulatas Gedimino gatvėje Nr. 6, Kaune, bus atidarytas publikos reikalams pirmadienį, lapkričio 7 d.

Pasų skyrius bus atidarytas aplikacijų visoms gauti kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 10 val. rytą ligi 1 val. po piet. Reikalaujantieji visų turi atvykti į pasų skyrių.

Konsulato raštinės valandos yra nuo 10 val. rytą ligi 12 val., po piet, ir nuo 2 val. ligi 4 val, išskyriant sekmadienius.

J. Vileišio namas Kalnų gatvėje, Amerikos atstovybės būstinė. Fotonuotrauka iš J. Skrinsko albumo „Kaunas“. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Amerikos konsulatas (1921, Lapkričio 8 d.). Lietuva (251 (779), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64565&seqNr=3