1921 m. lapkričio 9 d. | Jubilejaus medalikai Katedros Bazilikai taisyti

Pas Katedros Bazilikos kleboną kun. Dogelį Kaune dar galima gauti Jubilejaus medalikų. Kas gerbiamųjų klebonų dar nėra pasiėmęs žmonėms padalyti medalikų maloniai prašoma pasiimti.

Pas Katedros Bazilikos kleboną kun. Dogelį Kaune dar galima gauti Jubilejaus medalikų. Kas gerbiamųjų klebonų dar nėra pasiėmęs žmonėms padalyti medalikų maloniai prašoma pasiimti. Paaukavusieji nemažiau 10 auks. Katedros Bazilikos remontui gauna dovanai Jubilejaus medalikų.

Medalikas su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu. Varšuva, XIX a. antra pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Jubilejaus medalikai Katedros Bazilikai taisyti“, Laisvė, nr. 252, 1921 m. lapkričio mėn. 9 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111124&seqNr=4