1921 m. lapkričio 12 d. | Vynuogių daržas

Kaune Aleksoto kalne hidrotechnikos inžineris p. Kairys ruošias užvesti vynuogių daržą. Darbas jau pradėtas. Vieta vynuogių auginimui, jo manymu, labai atsakanti, nes panaši Kaukazo padėčiai.

Kaune Aleksoto kalne hidrotechnikos inžineris p. Kairys ruošias užvesti vynuogių daržą. Darbas jau pradėtas. Vieta vynuogių auginimui, jo manymu, labai atsakanti, nes panaši Kaukazo padėčiai. Palinkimas į pietų pusę yra labai patogus šilumos padauginimui ir vyno uogų brendimui. Manoma, kad išbandžius vynuogių auginimo būdus, būsią galima daugely vietų Lietuvoje užvesti vynuogių daržus.

Justas Strazdas. Vynuogių auginimas namų pasienyje. Kaunas: Akcinės „Spindulio“ bendrovės spaustuvė, 1937 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos leidinys.


Šaltinis: „Vynuogių daržas“, Trimitas, nr. 44 (64), 1921 m. lapkričio 12 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004663975?exId=39072&seqNr=14