1921 m. liepos 13 d. | Gelžkelių konferencija Kaune

Liepos 13 dieną atsidarė Kaune Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos valstybių gelžkelių atstovų konferencija.

Liepos 13 dieną atsidarė Kaune Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos valstybių gelžkelių atstovų konferencija. Konferencija svarsto klausimus apie tiesioginio gelžkelių susisiekimo įvedimą taip tų valstybių, apie atsiskaitymą už pervežamus keleivius ir krovinius ir kt.

Kauno geležinkelio stotis. XX a. 4 deš. pradžia. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Gelžkelių konferencija Kaune (1921, Liepos 23 d.). Trimitas (28 (48), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39090_11