1921 m. liepos 14 d. | Generolo Žukausko atsisveikinimas

Atsisveikindamas su jumis, kaip senas karys, skaitau sau leistinu duoti jums paskutinį kareivišką patarimą. Visur ir visuomet lai būna jūsų obalsis – visi už vieną, vienas už visus!

Einant Įsak. Kar. 125 Nr. aš iš tarnybos pasitraukiu. Nebejaunas amžius ir suardyta sveikata neleidžia man toliau pasilikti jūsų garbingose eilėse. Laimingas aš, kad nors gyvenimo pabaigoje pasisekė man patarnauti gimtajam kraštui, stovint jūsų vadovybėje, garbūs karžygiai. Atsisveikindamas su jumis, kaip senas karys, skaitau sau leistinu duoti jums paskutinį kareivišką patarimą. Visur ir visuomet lai būna jūsų obalsis – visi už vieną, vienas už visus! Aukšta vienybė tarpusavy, gerbimas ir pasitikėjimas savo viršininkams tegu niekuomet jūsų neapleidžia. Tame armijos jėga ir galia.

Atsiskyręs nuo jūsų aš mintimi ir širdimi gyvensiu su jumis, džiaugsiuos jūsų džiaugsmais ir vargsiu jūsų vargais. Nuoširdžiai jums linkiu, karžygiai, – kovos lauke tegu visuomet jus lydi laimė.

Valio Tėvynė, valio Kariuomenė!

(Armijos Vado įsak. 2 Nr.).

Generolas Silvestras Žukauskas. Lietuvos atstatymas, 1919 m., nr. 11-12, p. 343.


Šaltinis: „Generolo Žukausko atsisveikinimas“, Karys, nr. 28 (112), 1921 m. liepos 14 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003824101?exId=86350&seqNr=1