1921 m. liepos 16 d. | Tarp Amerikos ir Vokietijos karo padėtis panaikinta

Pasibaigus pasauliniam karui ir pasirašius Paryžiuj Versalės taikos sutartį, Amerikos Jungtinių Valstybių valdžia tą sutartį netvirtino; todėl tarp Amerikos Junginių Valstybių ir Vokietijos ir Austrikos iki šiol buvo karo padėtis, nors ir nekariauta.

Pasibaigus pasauliniam karui ir pasirašius Paryžiuj Versalės taikos sutartį, Amerikos Jungtinių Valstybių valdžia tą sutartį netvirtino; todėl tarp Amerikos Junginių Valstybių ir Vokietijos ir Austrikos iki šiol buvo karo padėtis, nors ir nekariauta.

Dabar Amerikos Jungtinių Valstybių parlamentas priėmė rezoliuciją, kad toji karo padėtis panaikinama, tą rezoliuciją jau esąs pasirašęs ir prezidentas Hardingas. Jau esąs paruoštas taikos sutarties sumanymas, kurs daug kuo skiriasi nuo garsiosios Versalės sutarties. Tokiu būdu tik dabar bus daroma taika tarp Amerikos Jungtinių Valstybių ir Vokietijos bei Austrijos.

Niujorkas. 1921 m.


Šaltinis: Tarp Amerikos ir Vokietijos karo padėtis panaikinta (1921, Liepos 16 d.). Trimitas (27 (47), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39091_6

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2064137/Museu_ProvidedCHO_Bildarchiv_Foto_Marburg_obj20416051?view=http%3A%2F%2Fwww.bildindex.de%2Fbilder%2Fd%2Ffm821466&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi