1921 m. liepos 18 d. | Anglų spauda apie Lietuvą

Otserver rašo: Lietuva kai kuriuo atžvilgiu, daugiausiai provincialinė ir paprasta Pabaltijūrio valstybė. Galima matyti, kad jos geresnė ekonominė padėtis yra tam kalta.

Londonas, VII, 18, (ELTA). Otserver rašo: Lietuva kai kuriuo atžvilgiu, daugiausiai provincialinė ir paprasta Pabaltijūrio valstybė. Galima matyti, kad jos geresnė ekonominė padėtis yra tam kalta. Ypač du dalykai pastebimi Lietuvoje. Ji vienintelė Europoje valstybėje, neišleidusi savo apyvartos ženklų ir viena iš Rytų Europos kraštų, turinčią pelningą prekybos balansą. Gerą prekybos balansą Lietuva turi dėl to, kad ji išvengė klaidos, kitų naujų valstybių padarytos, išleidžiant savo pinigus. Tokią pažiūrą yra pareiškęs Lietuvių finansų Ministeris p. Galvanauskas, vienas iš žymesnių valstybės veikėjų, vienam pasikalbėjime. Ministeris taip kalbėjo: Jei mes išimtumėm savo pinigus? Galėtume turėti gana daug kariuomenės mūsų nepriklausomybei apginti ir atsispirti prieš Lenkų įsiveržimą, tačiau mūsų žemės ūkis ir prekyba bei pramonė turi dirbti. Tuo būdu Lietuva išgavo tą lygsvara, nes stiprus vokiečių markės kursas neleido pasinaudoti spekuliantams. Vadinama juodoji birža Kaune, mažiau gali pakenkti Kaunui, negu kitoms pakraščių valstybėms kur valiutos spekuliacijos užnuodyjo visuomenės gyvenimą.

Midland grand hotel , St Pancras , London , NW1 . 24 January 1926


Šaltinis: Anglų spauda apie Lietuvą, (1921 m. liepos 20 d.), Laisvė (Nr. 158)  4 p.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111135

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_asset_3021224