1921 m. liepos 20 d. | Dega girios

Jau visa savaitė kai dega gražūs šilai ir jaunučiai pušynėliai Zapyškio apylinkėje. Ugnis pakyla kartais virš pušaičių – gesinti sunku.

Jau visa savaitė kai dega gražūs šilai ir jaunučiai pušynėliai Zapyškio apylinkėje. Ugnis pakyla kartais virš pušaičių – gesinti sunku. Ir žmonės, girdi, nelabiai noriai tegesina, mat jiems nesą duota girioje jokių privilegijų, o jie norėtų turėti laisvą samanų ėmimą ir gal smulkesnių šakų kurui. Gi visa tai uždrausta ir dabar be pasigailėjimo naikinama ugnies. Žinoma, užirandimas dar nereiškia, kad mūsų girininkai (kalbu čia apie žmones, tarpgiriuose bei pagirias gyvenančius) ir nesinaudotų tomis samanomis bei kuru – tik slapta ir valdžiai nė gero…

Sako, kad to didžiulio gaisro priežastis esą piemenys. Mat, ir jiems dabar laisvė rūkyti. Ir diduma vietinių piemenų ta laisve naudojasi, darydami pražūtingų nuostolių visam kraštui. Tai brangios rūkymo pamokos.

Jonas Paukštys.

Kaimo piemenys su skerdžiumi. Šiaulių „Aušros“ muziejus


Šaltinis:  Dega girios (1921 m. liepos 20 d.) Laisvė (Nr. 158) 3 p.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111135

Nuotraukos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024906/photography_ProvidedCHO__iauli___Au_ros__muziejus____iauliai_Au_ros_Museum_LIMIS_150000002889635