1921 m. liepos 21 d. | Pabaltjūrio Sąjungos reikalu

Liepos 21 dieną Estijos sostinėje Taline įvyko Estų, Latvių ir Lietuvių Finansų ir Pramonės ministerių konferencija. Buvo svarstomu muitų reikalų klausimai ir apie tų valstybių susisiekimo patobulinimą ir palengvinimą.

Liepos 21 dieną Estijos sostinėje Taline įvyko Estų, Latvių ir Lietuvių Finansų ir Pramonės ministerių konferencija. Buvo svarstomu muitų reikalų klausimai ir apie tų valstybių susisiekimo patobulinimą ir palengvinimą.

Latviai ir Estai nutarė panaikinti muitų sieną; Lietuva sutiko tik dalinai ir kai kurioms prekėms.

Nutarta sušaukti miškų ir linų pramonės konferenciją. Tuo konferencija baigės.

Talinas. 1944 m.


Šaltinis: Pabaltjūrio Sąjungos reikalu (1921, Liepos 30 d.). Trimitas (29 (49), p. 5-6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39089_6;

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39089_7

Fotografijos prieiga internete: https://books.openedition.org/cvz/8467