1921 m. liepos 22 d. | Laiškai apie žemės reformą

Apskritai imant, dėl tų pagrindinės svarbos klausimų galiu tik tiek pasakyti, kad mūsų lenkiškosios dvasios dvarininkai savo Lietuvai ir jos darbo žmonėms priešingais darbais ir jūjų atstovai pačiame ST. Seime ligi pat paskutinės valandos darbo padarė visą, ką tik padaryti galėjo, kad žemės reformos įstatymas išeitų iš ST. Seimo ne kaip socialinės ir ekonominės politikos aktas, o kaip grynai klasinės tautinės ir partinės kovos produktas.

V.I. Antruoju skaitymu pirmosios pastabos

Dar noriu vieną laišką apie žemės reformą parašyti. Ne dėl to, kad norėčiau vėl ginčo kelti dėl tų klausimų, kuriuos liečiau praeituose laiškuose ir kurie antruoju skaitymu buvo išspręsti ne taip kaip man tikslingiau rodėsi. Apskritai imant, dėl tų pagrindinės svarbos klausimų galiu tik tiek pasakyti, kad mūsų lenkiškosios dvasios dvarininkai savo Lietuvai ir jos darbo žmonėms priešingais darbais ir jūjų atstovai pačiame ST. Seime ligi pat paskutinės valandos darbo padarė visą, ką tik padaryti galėjo, kad žemės reformos įstatymas išeitų iš ST. Seimo ne kaip socialinės ir ekonominės politikos aktas, o kaip grynai klasinės tautinės ir partinės kovos produktas. Ir dabar dalykai taip susidėję, kad galvoti apie to projekto esminį taisymą netenka. Bet vis dėlto yra dar laiko ir reikėtų pagalvoti apie tai, kad trečiuoju skaitymu galutinai svarstant žemės reformos    įstatymo sumanymą būtų pašalinta tie netobulumai bei netikslumai, kurie padaryta antruoju skaitymu kai kurias pataisas priėmus.

Obelių dvaro kumečiai prie kertamosios pjaunant javus. XX a. 2 deš. Rokiškio krašto muziejus


Šaltinis: Laiškai apie žemės reformą, (1921 m. liepos 23 d.) Lietuva (Nr. 161, 688) 2 p.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64580

Nuotraukos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2024906/photography_ProvidedCHO_Roki_kio_kra_to_muziejus___Roki_kis_Area_Museum_LIMIS_60423880