1921 m. liepos 24 d. | ,,Laimingas“ kraštas

Vietos vokiečiai rašo, kad Klaipėdos krašto Direktorijos Prezidentas ir V. Tarybos vice-pirmin. Važiavę į Varšuvą tik…malkų nusipirkti, o ne pelninių sutarčių daryti.

KLAIPĖDA, 23, VII, vietos vokiečiai rašo, kad Klaipėdos krašto Direktorijos Prezidentas ir V. Tarybos vice-pirmin. Važiavę į Varšuvą tik…malkų nusipirkti, o ne pelninių sutarčių daryti.

Tik ir laimingas kraštas, kuriam net pats prezidentas malkas gamina.

Bet ar nesudegs tų ,,malkų“ laužė ir krašto liuosybė?


Lietuva 1921-aisiais turėjo aiškų interesą Klaipėdos krašte, kuris buvo atskirtas nuo Vokietijos karo nugalėtojų sprendimu ir laikinai administruojamas Prancūzijos. Kadangi ši rėmė Lenkiją, su kuria Lietuva turėjo didelį konfliktą, kiekviena žinutė apie ryšius tarp Klaipėdos krašto ir Lenkijos Lietuvos spaudoje buvo pasitinkama su baime – bijota, kad Lenkija, gali įsitvirtinti, ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, o prancūzai ją atiduotų savo sąjungininkams. Tai kėlė nemažą įtampą, nes kai kuriuose Lenkijos politiniuose sluoksniuose tokios idėjos buvo svarstomos.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Klaipėda XX a. I-oje pusėje. Gerb. Gronau fotografija. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos fotografija.


Šaltinis: Laisvė, 1921 07 24, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111139

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C160000256708