1921 m. liepos 25 d. | Apsaugai nuo choleros

Latvių valdžia drauge su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi liepos 25 dieną kviečia į Rygą Lietuvos ir Estijos krašto Apsaugos ir Vidaus Reikalų ministerijų atstovus, kad pasitarti apie apsisaugojimą nuo choleros.

Kaip praeitame numery jau pažymėjom, Rusijoj ėmė siausti cholera, apimdama daug tūkstančių gyvybių.

Kadangi tai yra labai užkrečiama ir baisi liga, tai yra pavojus Paltjūrio valstybėms, į kurias dabar grįžta tremtiniai iš Rusijos.

Latvių valdžia drauge su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi liepos 25 dieną kviečia į Rygą Lietuvos ir Estijos krašto Apsaugos ir Vidaus Reikalų ministerijų atstovus, kad pasitarti apie apsisaugojimą nuo choleros. Nuo Lietuvos važiuos atstovai daktaras Nagevičius ir d-ras Bagdonas.

Fotoatvirukas. Ryga. Panorama. XX a. 4 deš. Vytauto Didžiojo karo muziejus


Šaltinis: Apsaugai nuo choleros (1921, Liepos 30 d.). Trimitas (29 (49), p. 6-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=259883&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39089_7; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39089_8

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/190000016437767?s_id=vLXg80LSVLUWSpi8&s_ind=516&valuable_type=EKSPONATAS