1921 m. liepos 26 d. | Lietuvos reikalai

P. Hymansas nurodo, kad jis, kaipo tarpininkas , mato reikalo dar kartą suvesti lenkų ir lietuvių delegacijas ir jam pirminkaujant, pasistengti išrišti užsitęsusį ginčą.

Vėl derybos su Lenkais.

Liepos 26 dieną Briuksely Milošas ir Naruševičius įteikė p. Hymansui Lietuvos valdžios atsakymą į Tautų Sąjungos Tarybos pasiūlymą. Tame rašte nurodoma, kad pasiūlytomis sąlygomis Lietuva negali derėtis su Lenkais. Bet jeigu Lenkų valdžia parodytų tikro noro susitaikinti ir nestatytų mums griežtai nepriimtinų sąlygų , tai Lietuvos valdžia sutinka vesti derybas su Lenkais, ir pabrėžia, kad ji nori užsitęsusį ginčą taikiai išrišti. P. Hymansas per mūsų atstovą prie Tautų Sąjungos įdavė mūsų valdžiai atsakymą. P. Hymansas nurodo, kad jis, kaipo tarpininkas , mato reikalo dar kartą suvesti lenkų ir lietuvių delegacijas ir jam pirminkaujant, pasistengti išrišti užsitęsusį ginčą. Be to, delegacijų susivažiavimas esąs reikalingas ir tam, kad Hymansas galėtų Tautų Sąjungai padaryti pranešimą apie Lietuvos ir Lenkų valdžių nusistatymą ginčijamais klausimais. Todėl kviečia Lietuvos valdžią atsiųsti savo delegatus į minėtas derybas su lenkais. Š.m. rugpjūčio 25 d. į Ženevą. Kiek teko patirti, mūsų valdžia siųs delegatus į Ženevą.  Taigi penktą kartą (Suvalkai, Varšuva, Briukselis, Ženeva) Lietuva ves derybas su lenkais tuo pačiu klausimu.


1921 m. pagrindinis Beniliukso šalių suartėjimo architektas, buvęs Belgijos ministras pirmininkas Paulis Hymansas skyrė daug laiko bandydamas išspręsti Lietuvos ir Lenkijos ginčą. Šiame ,,Trimito“ straipsnyje matoma, dar viena, nesėkminga, pastanga tai padaryti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Paulis Hymansas, siekęs Lietuvos ir Lenkijos konflikto sprendimo. Prancūzijos nacionalinės biblioteka.


Šaltinis: Trimitas,  1921 08 13, Nr. 31, p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39086&biRecordId=259883

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b531395815