1921 m. liepos 27 d. | Konferencija kovai su ligomis

Nutarta Dvinske įsteigti bendrą karantiną ir steigti karantinus kitur, Rusų pasieniuos, pakviesti kitas valstybes padėti organizuoti karantinus ties Rusijos siena, nes tie karantinai labai yra svarbūs ne tik mums, bet ir visai Europai.

Liepos 25, 26 ir 27 dienomis Rygoj įvyko Lietuvos, Latvių ir Estų Raudonųjų kryžių atstovų konferencija, Amerikos Raudonojo Kryžiaus atstovui pirmininkaujant. Konferencija svarstė imtis klausimus apie priemones, kurių reikia imtis, kad apsisaugoti nuo limpamų ligų platinimosi iš Rusijos. Nutarta steigti bendrą biurą, kurs rūpintųsi tuo reikalu. Nutarta Dvinske įsteigti bendrą karantiną ir steigti karantinus kitur, Rusų pasieniuos, pakviesti kitas valstybes padėti organizuoti karantinus ties Rusijos siena, nes tie karantinai labai yra svarbūs ne tik mums, bet ir visai Europai.


Po bolševikinės revoliucijos ir pilietinio karo neramumų Rusijoje įsivyravo visiškas chaosas, sparčiai plito užkrečiamosios ligos. Kadangi Baltijos šalys buvo pačiame pirmame taške, kurį pasiekdavo pabėgėliai iš Rusijos, dažnai nešantys užkrečiamąsias ligas, šių šalių Raudonieji kryžiai, prašė JAV Raudonojo kryžiaus paramos siekiant tą humanitarinę katastrofą kiek sumažinti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

1908 m. Albert Hahn piešinys ,,Cholera Rusijoje“, iš Tarptautinio socialinės istorijos instituto Amsterdame, Nyderlanduose.


Šaltinis: Trimitas,  1921 08 13, Nr. 31, p. 8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39086&biRecordId=259883

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2022093/10622_BCF11C0A_1019_4095_B0CD_226CBBEB74C2_cho