1921 m. liepos 4 d. | Kas Lietuvos bolševikus šelpia

Kadangi einant tarptautine teise Rusų atstovybės butas ir jų siuntiniai neliečiami, jų iškrėti negalima, delto jie galį savo sandėliuose laikyti dinamito, visokių raštų ir taip toliau. Taip pat juos nekliudomai galį atsivežti iš Rusijos.

„Laisvė“ parodo, kad tarp Tarybų Rusų atstovybės Kaune ir Lietuvos bolševikų darbuotės esąs didžiausias ryšys. Kol atstovybės nebuvo, tai profesinės sąjungos buvusios visai apmirusios. Kada atvažiavo Lietuvon Rusų atstovybė, tad atsirado ir dinamito ir piroksilino ir gausybė rusų kalba bolševikų literatūros. Rusų atstovybė laikanti apie 100 tarnautojų, kurie pačioje atstovybėje del mažų Lietuvos su Rusais reikalų negalį turėti pakankamai darbo. Kadangi einant tarptautine teise Rusų atstovybės butas ir jų siuntiniai neliečiami, jų iškrėti negalima, delto jie galį savo sandėliuose laikyti dinamito, visokių raštų ir taip toliau. Taip pat juos nekliudomai galį atsivežti iš Rusijos. Jau keletas asmenų iš Rusų atstovybės išėję buvę sugauti su didelėmis pinigų sumomis ir bolševikų proklamacijomis.

Ak.

Plakatas „Greitai visas pasaulis bus mūsų“. Aut. L. Sajanskis. Jekaterinburgas, 1920 m. wikipedia.org


Šaltinis: „Kas Lietuvos bolševikus šelpia“, Lietuvos ūkininkas, nr. 26, 1921 m. birželio 30 – liepos 6 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13815&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13815&seqNr=3