1921 m. liepos 5 d. | Skarulių bažnyčioje apsikrikštijo žydas

Vietos bažnyčioj Skarulių parapijos lapkričio 1 d. 1920 m. buvo apkrikštytas Rymo Katalikų apeigomis žydas vardu Fabijonas Klebanskis, tarnavęs du metu valstybės milicijoj.

Jonava, Kauno apskr. Vietos bažnyčioj Skarulių parapijos lapkričio 1 d. 1920 m. buvo apkrikštytas Rymo Katalikų apeigomis žydas vardu Fabijonas Klebanskis, tarnavęs du metu valstybės milicijoj. Apkrikštytasis nusiskundžia, kad jam dažnai tenka nukentėti daug nepalankumo nuo savo buvusiųjų vienatikių, tarsi, Lietuvoj nė nebutų tikybos ir išpažinimo laisvės.

Judėjų šventoji knyga, priklausiusi Kauno miesto rabinui Efraimui Ošriui. Išleista Halės mieste apie 1919–1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Žinios iš Lietuvos“, Lietuva, nr. 145 (672), 1921 m. liepos 5 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64589&seqNr=3