1921 m. liepos 6 d. | Darbas be rekliamos

Išjudinus pil. H. Ivanauskienei, kuri labiausia to darbo įrengime pasidarbavo, pavyko įtaisyti bendromis jėgomis kelerias eikšteles, kuriose dabar žaidžia ir minta iki 400 vaikų: Žaliajam Kalne, Aleksote, Viliampolyj ir Šančiuose.

Taip pripratome prie skambių plačiai reklamuotų darbų, kurie dažnai labai dažnai nevykusiai baigiasi, kad ir mūsų laikraščiai ir plačioji visuomenė kitų darbų nė matyti nemato. Tačiau tokių mažučių darbų, grynai kultūros, nereklamiuotų darbelių irgi yra, tik apie juos mažiausia kalbama ir žinoma. […]

Štai antras darbas – Kauno vaikų eikštelės. Kad jos veikia, mažai kas žino. Pavasary žmonių būrelis, tuo darbu susidomėjęs, įrengė vaikų eikštelių vedėjų vieno mėnesio kursus – nes nesant vedėjų negalima ir eikštelių įtaisyti. Pil. Ivanauskienės vedami kursai išleido per dvidešimts žmonių, tam darbui maždaug prisiruošusių. Reikėjo rengti ir pačias eikšteles, neturint dar nė prityrimo nė didesnio visuomenės palaikymo, nes pačių eikštelių tikslas daug kam inteligentų net buvo nesuprantamas. Tačiau ir čia pavyko rasti geros valios žmonių pritarimą ir palaikymą. Išjudinus pil. H. Ivanauskienei, kuri labiausia to darbo įrengime pasidarbavo, pavyko įtaisyti bendromis jėgomis kelerias eikšteles, kuriose dabar žaidžia ir minta iki 400 vaikų: Žaliajam Kalne, Aleksote, Viliampolyj ir Šančiuose. Žemės Ūkio Ministerija, padėjo sukurti ir pavedė tinkamos žemės plotus gražiose, sveikose vietose. Švietimo Ministerija asignavo žymią sumą eikštelių vedėjų apmokėjimui. Socialės Apsaugos Departamentas davė maisto ir lėšų maisto nupirkimui. Rinkliava įtaisyta pavasarį davė galimybės eikšteles aptverti ir kiek jas tiksliau paruošti. Keli žmonės, pirmoj vietoj pil. A. Smetona, davė lėšų kitiems eikštelių reikalams. Prel. Alšauckas nuo pat pradžios paremdavo darbą, suteikdamas vietą kursams ir toliau eikšteles visame kame palaikydamas. Tarp įstaigų, kurios prisidėjo prie darbo, nerandame vienos, kuriai turėtų tas labiausiai rūpėti – miesto valdybos. Nors atskiri žmonės iš valdybos (pil. Kairiunaitės) ir daug pajėgų padėjo, kad ir miestą prie darbo pritraukus, tačiau tai nepavyko padaryti, mat, miesto valdyba tai politikos, o ne kultūros darbo įstaiga. Tačiau ir be jos darbas prasidėjo ir eina sėkmingai.

„Pirmieji Kauno Apologečių, katechečių, prieglaudų ir vaikų darželių vedėjų kursai“. Kaunas, 1920 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka.


Šaltinis: „Darbas be rekliamos“, Lietuva, nr. 146 (673), 1921 m. liepos 6 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64590&seqNr=4