1921 m. liepos 7 d. | Nauja religija Lietuvoje

Teko girdėti, kad Kaune susikūrė nauja religija, kurios šalininkai vadina save perkūnininkais ir kitais vardais.

Teko girdėti, kad Kaune susikūrė nauja religija, kurios šalininkai vadina save perkūnininkais ir kitais vardais. Tos naujos religijos apaštalas yra Domas Šidlauskis, kuris kitados kooperacijos idėją buvo plačiai skleidęs. Žmonės kalba, kad Perkūno garbinimas būsiąs vėl atgaivintas ir taip pat būsiančios vaidilytės. Kauno Meno Kūrėjų draugijos būstinėje (Maironio g. 3) kas šeštadienis nuo 6 val. ligi 8 val. vakaro D. Šidlauskis skaito paskaitas iš temos: Naujos religijos idėjos. Būna ir diskusijų. Paskaitos liepos mėnesyje nuskirtos šiomis dienomis: 9, 16, 23 ir 30.

Paminklas Gediminui ant Gedimino kapo piliakalnio. Veliuona, apie 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Nauja religija Lietuvoje“, Lietuvos ūkininkas, nr. 27, 1921 m. liepos 7–13 d., p. 7-8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13814&seqNr=7; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13814&seqNr=8