1921 m. liepos 8 d. | Karo gaisrininkų komanda

Nuo š. m. birželio 1 dienos suformuojama Kauno Karo Gaisrininkų komanda. Komanda patalpinama Šančiuose, buvusios tvirtovės komandos rūmuose.

Nuo š. m. birželio 1 dienos suformuojama Kauno Karo Gaisrininkų komanda.

Komanda patalpinama Šančiuose, buvusios tvirtovės komandos rūmuose.

Atsitikus gaisrui sandėliuose ar kituose triobesiuose, esančiuose kariuomenės žinyboje, pirmasis, kuris gaisrą pastebės, netarpinai praneša telefonu ar kaip kitaip Karo Gaisrininkų komandai. Komanda tuojau vyksta į gaisro vietą, apie ką brandmeisteris praneša Įgulos Viršininkui. Gavus žinių apie gaisrą privačiuose namuose, komanda prisiruošia, bet išvažiuoja tik Įgulos Viršininkui arba miesto Komendantui įsakius. (8 §).

Kauno karo ugniagesių bokštas Žemuosiuose Šančiuose. Lietuvos gaisrininkas, 1923 m., nr. 5-7, p. 69.


Šaltinis: „Karo gaisrininkų komanda“, Karys, nr. 27 (111), 1921 m. liepos 8 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003824101?exId=86351&seqNr=1