1921 m. liepos 9 d. | Suimtas bolševikų centro komitetas

Prieš kelias dienas Kaune suimta bolševikų centro Komitetas. Įvyko taip. Vienas milicininkas, vaikščiodamas Laisvės Alėja, pastebė nuo seniau įtariamą asmenį, nešantį po pažastim dežutę.

Prieš kelias dienas Kaune suimta bolševikų centro Komitetas. Įvyko taip. Vienas milicininkas, vaikščiodamas Laisvės Alėja, pastebė nuo seniau įtariamą asmenį, nešantį po pažastim dežutę. Milicininkas paklausė tą asmenį, ką jis neša. Tas, paraudonavęs, nežinojo ką atsakyt. Milicininkas jį nusivedė į miliciją. Ten paaiškėjo, kad minėtoj dėžutėj buvo kelios dešimtys įvairių antspaudų: parapijinių, milicijos, latvių vizos ir kit. Antspaudų savininkas tardytojui išpasakojo visas paslaptis. Jo nurodymais ir suimta centro Komitetas. Rasta tiek medžiagos, kad ji vežti reikėjo didoku automobiliu.

„Mes griauname sienas tarp šalių“. Nežinomas dailininkas. Leningradas. tehne.com


Šaltinis: „Suimtas bolševikų centro komitetas“, Trimitas, nr. 26 (46), 1921 m. liepos mėn. 9 d., p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004663975?exId=39092&seqNr=10