1921 m. rugpjūčio 1 d. | Ir Lenkams laivyno reikia

,,Ostpressiche Zeitung“ praneša iš Dancigo, kad Lenkų valstybė, kovodama su dideliais finansų sunkumais ir stovėdama taip arti katastrofos, vis dėl to randa atliekamų lėšų visai nereikalingam karo laivyno kurimui.

Dancigas. VIII. 1 (Elta). ,,Ostpressiche Zeitung“ praneša iš Dancigo, kad Lenkų valstybė, kovodama su dideliais finansų sunkumais ir stovėdama taip arti katastrofos, vis dėl to randa atliekamų lėšų visai nereikalingam karo laivyno kurimui. Be keleto armotų laivų, Lenkijai padirbų, neseniai nupirkta ir Anglų būrinis laivas, pavadintas ,,Lwow“ ir dabar jis stovi Pucigo uoste.


Lietuvos spauda budriai sekė žinias apie galimą Lenkijos ginkluotojų pajėgų didėjimą. Nors Lenkija beveik neturėjo išėjimo į jūrą, buvo statomas Gdynės uostas, kuris planuotas apginkluoti moderniais laivais. Nors tuomet Lietuva dar neturėjo pajūrio, puoselėjo greitu metu prisijungti Klaipėdos kraštą ir tokiu atveju bijojo galimo susidūrimo pajūryje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Laivas Dancigo uoste. XX a. I-oji pusė. Fotografija iš Marburgo skaitmeninio archyvo Vokietijoje.


Šaltinis: Lietuva,  1921 08 02, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64602

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2023016/24001A51_priref_8204